Masz pytania? Zadzwoń +48 604 666 661Znajdź salon

Jakie miejsce dla kominka jest najlepsze?

Salon, kuchnia, a może jadalnia? Gdzie najlepiej umieścić kominek?

Kominki najczęściej montujemy w salonach. Na ten wybór składa się wiele zmiennych – od tych najbardziej prozaicznych zaczynając: przestrzeń. Jest to największe pomieszczenie w domu, tym samym jesteśmy w stanie najpełniej wyeksponować kominek. Salon pełni również funkcję reprezentacyjną. To w nim przyjmujemy gości, świętujemy, czy relaksujemy się z bliskimi po ciężkim tygodniu. Jest on sercem domu.

Kominki usytuowane są w miejscach, w których przebywamy najczęściej, albo Coraz częściej spotykamy się z wykorzystaniem kominków vis a vis, które jako ściana oddzielają od siebie kuchnię i salon, czy bibliotekę. Spokój i atmosfera, którą stwarza blask płomieni pomaga nam odpocząć po ciężkim dniu. Ogień w połączeniu z relaksującą kąpielą kusi coraz bardziej. W tym wypadku do montażu w pokojach kąpielowych wykorzystywane są kominki gazowe.

Miejsce kominka w dużej mierze zależy od wybranego projektu domu. Nie bez znaczenia pozostaje również funkcja, którą ma pełnić nasz kominek. Jednak podstawowe znaczenie będzie mieć indywidualny wybór właściciela.

Przy wyborze wkładu kominkowego oraz jego zabudowy musimy jednak pamiętać, że nasz kominek musi współgrać z klimatem i wystrojem domu. Ma on tworzyć z nim harmonijną całość. Wybierając miejsce na kominek nie możemy zapominać, że pełni on przede wszystkim funkcję grzewczą. Tym samym musimy pamiętać o zachowaniu odpowiedniej odległości pomiędzy meblami i urządzeniami elektrycznymi (m.in. telewizorem), a samym kominkiem.  Zbyt bliskie usytuowanie będzie sprzyjać ich awaryjności i szybkości zużycia. Nie bez znaczenia w tym wypadku będą też kwestie bezpieczeństwa – w pobliżu kominka nie stawiamy przedmiotów łatwopalnych. Zalecana odległość pomiędzy meblami i urządzeniami a kominkiem to ok. 1,5 m. Oczywiście, aby ograniczyć promieniowanie ciepła do pomieszczenia możemy zastosować podwójną szybę, jednak najlepiej łączyć oba te rozwiązania.

Kominki, których podstawowym zadaniem będzie ogrzanie domu, najlepiej ustawiać w centralnym punkcie domu, tak aby docelowe odległości ciepłego powietrza do pokoi były możliwie najkrótsze. Musimy tez pamiętać o dopasowaniu mocy wkładu. Zbyt duży kominek będzie powodował przegrzanie pomieszczenia przez co będziemy rzadko  z niego korzystać.

Wróć

Artykuły z kategorii

Jaką moc powinien mieć wkład?

Jakie miejsce dla kominka jest najlepsze?

Oferujemy nie tylko fachowe doradztwo w salonie. Stawiamy na bezpośredni kontakt z klientem. Dlatego zawsze mogą zamówić Państwo zamówić wizytę naszego specjalisty, który przyjedzie na miejsce budowy.

Produkty

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

2. TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

3. Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe nie są prawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o.

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

c. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

a. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

b. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

c. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

d. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

e. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

f. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej...