Masz pytania? Zadzwoń +48 604 666 661Znajdź salon

Jak przygotować dom do zamontowania kominka?

KOMIN

Budowę domu rozpoczynamy od fundamentów, a kominka od komina. To on stanowi podstawę naszego kominka i w dużej mierze wpływa na jego usytuowanie, a także na jego moc. Budując nowy dom najczęściej projektujemy go od podstaw lub wykorzystujemy gotowe rozwiązania, w których komin jest już wrysowany w projekt. Korzystając z usług profesjonalistów przyjmujemy, że nasz projekt uwzględnia wszystkie zmiennie i zostanie w pełni odzwierciedlony w efekcie końcowym. Niestety, często nieprecyzyjne rozrysowanie czy niedokładność wykonawców pociąga za sobą nieprawidłowe wykonanie komina, a co za tym idzie konieczność późniejszych poprawek.

Poniżej przedstawiamy prawidłowo wykonany komin wraz z jego najkorzystniejszymi rozmieszczeniami, które pozwolą uniknąć podstawowych błędów.

KOMIN ZA ŚCIANĄ

Komin najlepiej umiejscowić za ścianą, na której docelowo ma znaleźć się kominek – w innym pomieszczeniu lub na zewnątrz budynku. Pozwoli to zachować całkowitą dowolność w projektowaniu bryły kominka nie tracąc przy tym powierzchni salonu.

KOMIN W ŚCIANIE

Jeżeli ze względów technicznych, konstrukcyjnych czy też wizualnych nie jest możliwe wykonanie komina za ścianą, warto spróbować go wkomponować w ścianę. Pozwoli to na zrównanie komina na lico ściany lub w przypadku równania go od strony zewnętrznej w salonie powstanie nam niewielki uskok rzędu 10-15 cm. 

KOMIN W POMIESZCZENIU

Najczęściej spotykaną formą jest jednak stawianie pionu komina w całości w pomieszczeniu. Odpowiednia aranżacja kominka pozwala na „zgubienie” powstałej dodatkowej bryły w salonie. Przy takim rozwiązaniu bardzo istotne jest odpowiednie umiejscowienie podstawowych kształtek
w kominie (trójnik, otwór rewizyjny, odskraplacz) – PATRZ PUNKT 2

KOMIN WOLNOSTOJĄCY

W przypadku braku komina lub niedopuszczenia do użytkowania istniejącego pionu przez kominiarza możemy wykonać komin z elementów z blachy nierdzewnej wraz ze sprasowaną izolacją w postaci wełny mineralnej o grubości 25mm o gęstości 100 kg/m3. Wewnętrzny płaszcz komina najczęściej wykonany jest ze stali kwasoodpornej AISI 316L (DIN 1.4404), natomiast zewnętrzny ze stali nierdzewnej AISI 304 (DIN 1.4301). Dzięki szerokiej gamie gotowych kształtek jak i możliwości wykonywania elementów nietypowych możemy zamontować komin praktycznie wszędzie. Po zastosowaniu gotowego stelażu mocującego możemy rozpocząć komin od pewnej wysokości na ścianie zewnętrznej budynku co pozwoli na zmniejszenie kosztów w porównaniu do tradycyjnego komina .

Coraz częściej w przypadku pieców wolnostojących możemy zauważyć komin bezpośrednio wyprowadzony z czopucha urządzenia, który idzie pionowo do góry aż do zakończenia ponad dachem.

Takie usytuowanie komina wiąże się z zastosowaniem możliwie jak najlżejszych elementów kominowych, dodatkowo przymocowanych za pomocą specjalnych obejm do ścian, tak aby ciężar pionu nie spoczywał tylko i wyłącznie na urządzeniu. Kolejną sprawą niezwykle istotną jest fakt, że przy takim rozwiązaniu wyczystką powstałego komina jest urządzenie grzewcze, co może wpływać na jego krótszą żywotność oraz większe prawdopodobieństwo rdzewienia. Przy wykonaniu łączeń elementów kominowych należy pamiętać o wykonaniu odwrócenia elementów, by zapewnić ściek skroplin do wewnątrz urządzenia, a nie na jego korpus.

Budowa domu, a wraz z nim pionu kominowego od postaw to jedno. W sytuacjach kiedy chcemy wykorzystać już istniejący komin (nieużywany pion kominowy) musimy zadbać o jego drożność. W tym wypadku musimy skorzystać z usług kominiarskich. Wizyta wykwalifikowanego fachowca powinna zakończyć się wydaniem ekspertyzy (opinii) z wytycznymi, które należy spełnić dobierając prawidłowy wkład kominkowy.

UMIEJSCOWIENIE TRÓJNIKA, REWIZJI, ODSKRAPLACZ

Jednym z etapów konstruowania oferty dla naszych klientów jest wizyta w miejscu montażu (najczęściej jest to budowa). Niestety, konfrontując projekt ze stanem rzeczywistym spotykamy się z podstawowymi błędami mającymi wpływ na prawidłowy montaż wkładu kominkowego.
Poniższa grafika przedstawia najczęściej popełniane BŁĘDY.

  1. ZŁE USYTUOWANIE TRÓJNIKA – powoduje powstanie ogromnej bryły z kominkiem
    w pomieszczeniu. Wielkość kominka to suma głębokości komina oraz głębokości obudowy z wkładem kominkowym, waha się ona od 55-70 cm. Problem ze zbyt dużymi gabarytami kominka dotyczy przede wszystkim pomieszczeń, w których mamy do wykorzystania mały metraż.
  1. ZŁA WYSOKOŚĆ WPIĘCIA DO KOMINA – od wysokości wpięcia często uzależniony jest sam dobór wkładu kominkowego i końcowy wygląd kominka. Najczęściej spotykamy się ze zbyt niskim wpięciem do komina.
  1. OTWÓR REWIZYJNY – potocznie zwany wyczystką, często zostaje umiejscowiony w osi wpięcia. Powoduje to brak możliwości zapewnienia swobodnego dostępu do rewizji dla kominiarza.
  1. ODSKRAPLACZ – najczęstszym błędem jest zostawienie odskraplacza i nieodprowadzenie skroplin do najbliższej kanalizacji podczas wykonywania wylewek lub też ich całkowite zaślepienie (kominki na drewno). Konsekwencją tego może być zawilgocenie komina, wykwity i grzyby na ścianach.

Tak wygląda PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWANE miejsce pod kominek:

  1. TRÓJNIK SKIEROWANY W BOK
  1. WPIĘCIE NA WYSOKOŚCI OK. 1,8 – 2 m OD DOCELOWEJ PODŁOGI (DOLNA KRAWĘDŹ)
  1. OTWÓR REWIZYJNY PRZESUNIĘTY WZGLĘDEM WPIĘCIA
  1. ZAŚLEPIONY ODSKRAPLACZ LUB WPIĘTY BEZPOŚREDNIO DO KANALIZACJI

UWAGA: W przypadku domów drewnianych lub budynku o stropie drewnianym wpięcie powinno być umiejscowienie minimum 50 cm od docelowego sufitu (górna krawędź trójnika).

DOLOT POWIETRZA

Niezależnie czy w naszym domu przewidujemy wentylację grawitacyjną czy mechaniczną warto wybrać wkład kominkowy, który jest całkowicie szczelny (posiada zamknięta komorę spalania). Oznacza to, że w procesie spalania korzysta tylko i wyłącznie z powietrza dostarczonego bezpośrednio z zewnątrz.

 

UWAGA: Trzeba wspomnieć, że nie każdy kominek posiadający dolot powietrza posiada zamkniętą komorę spalania. Niektóre wkłady kominkowe oprócz powietrza z zewnątrz do spalania korzystają z powietrza z pomieszczenia. Jest ono wykorzystywane do nawiewu powietrza chroniącego szybę przed brudzeniem się (tzw. system czystej szyby) – taki wkład NIE NADAJE SIĘ DO REKUPERACJI.

Aby kominek prawidłowo funkcjonował należy dostarczyć do niego odpowiednią ilość powietrza do spalania. Jest ona uzależniona od wielkości wkładu kominowego, jego jakości oraz  technologii, w której został wykonany. Standardowymi wymiarami dolotów o przekroju okrągłym są 100mm, 125mm oraz 150mm. Przy wykonywaniu dolotu powietrza należy przyjąć, że im większa średnica tym lepiej. Konsekwencją dostarczenia niewystarczającej ilości powietrza mogą być problemy przy rozpalaniu, częstsze występowanie zadymienia w palenisku przy słabszym ciągu kominowym.

Doprowadzenia powietrza najlepiej wykonać przed wylewkami. Wiąże się to jednak z podjęciem decyzji o usytuowania kominka.

Przykład prawidłowo wykonanego dolotu powietrza do kominka w fundamencie:

Tak wykonany dolot zapewni brak problemów przy rozkładaniu instalacji w domu.

Najczęściej dolot powietrza wykonywany jest w wylewce docelowej. Montaż poszczególnych elementów tj. styropian – izolacja – rurki ogrzewania podłogowego – docelowa wylewka sprawiają, że nie mamy już miejsca na doprowadzenie powietrza. Rozwiązaniem w takich przypadkach jest montowanie kanałów płaskich o wymiarach płaski, tj. 15x5 cm lub też 12x6 cm. Istotne jest, że powietrze w kanale prostokątnym nie wykorzystuje całej jego powierzchni. Rzeczywista ilość powietrza dostarczonego do wkładu kominkowego jest mniejsza aniżeli powierzchnia kanału, ponieważ przepływ następuje w sposób owalny (nie przepływa przez rogi). Kanały o takim przekroju zapewnią optymalną ilość powietrza przy wkładzie z dolotem ok. 100mm, maksymalnie 125 mm, natomiast przy wkładach o większych średnicach dolotowych należy szukać innych rozwiązań o przekroju zbliżonym do 150mm, alternatywą może być kanał płaski 20x9cm. Jeżeli chodzi o przekrój okrągły kanałów najczęściej stosowane są przewody okrągłe z PCV, które świetnie znoszą ciężar nacisku wylewki i zapewniają swobodny przepływ powietrza przez cały obwód.

Kolejną istotną kwestią podczas przygotowania dolotu powietrza jest jego zakończenie pod samym kominkiem. Nie należy odsuwać się zbyt w głąb pomieszczenia. Zbytnie oddalenie wylotu wymusi na nas wysunięcie bryły kominka, tym samym wpłynie na zabudowę. Zalecamy, aby krawędź dolotu znajdująca się bliżej ściany za kominkiem znajdowała się ok. 5 cm od płaszczyzny ściany. Jeżeli chodzi o jego przesunięcie – wykonanie w symetrii zakładanej bryły kominka. Będzie to uniwersalne rozwiązanie niezależnie od rodzaju wybranego wkładu kominkowego.

Kratka zewnętrzna, czyli początkowy element doprowadzenia powietrza do kominka musi być odporny na działanie warunków atmosferycznych – najlepiej aby była wykonana z inoxu lub plastiku. Powinna także stanowić zabezpieczenie przed gryzoniami, owadami, żeby nie mogły dostać się do przewodu.

Samo zakończenie przewodu najczęściej wykonywane jest na elewacji, zalecamy ustawienie kratki na wysokości ok. 40-50 cm od poziomu gruntu, tak aby w przypadku obfitych opadów śniegu nie było potrzeby odśnieżania dolotu powietrza.

 

Chcąc uniknąć zbyt nadmiernego schładzania się przewodu doprowadzającego powietrze z zewnątrz zalecamy wykonanie załamania w początkowej fazie biegu kanału. Można wykonać „Z” na etapie wylewki (zdjęcie powyżej) lub w pionie poprzez przejście kanału z poziomu wylewki prostopadle (kształ „L”) na kratkę umiejscowioną na elewacji . Taki przebieg kanału zapewni wykonanie naturalnego hamulca zapobiegającego wpływaniu nadmiernej ilości zimnego powietrza do kanału, gdy kominek jest nie używany.

Kominek dostawiony do ściany zewnętrznej pozwala na wykonanie dolotu powietrza po najkrótszej drodze, czyli przekucie się bezpośrednio przez ścianę. W tego typu przypadkach zalecamy dodatkowo pokryć materiałem izolującym przewód doprowadzający  powietrze z zewnątrz w celu uniknięcia zbyt nadmiernego wychładzania się wnętrza obudowy kominkowej.

WZMOCNIENIE PODŁOŻA

Średnia waga wkładów waha się pomiędzy 100 – 300 kg. Wkłady kominkowe wyposażone są w nóżki albo stalowe stojaki. Ciężar wkładu rozkładany jest na cztery punkty, co wymusza na nas wzmocnienie podłoża.

Miejsce pod kominek powinno być wyłączone z przebiegu instalacji ogrzewania podłogowego. Oprócz tego w miejscu kominka układamy minimalną ilość styropianu 2-3 cm (lub styroduru 5 cm) w celu zapewnienia ciągłości izolacji, tak aby nie powstały mostki termiczne. Różnice w wysokości wypełniamy wylewką do poziomu w pozostałej części pomieszczenia. Możemy również wykonać wylewkę bez styropianu na całym przekroju. Na obrazku uproszczony schemat przygotowania podłoża pod kominek.

Wróć

Artykuły z kategorii

Jaką moc powinien mieć wkład?

Jakie miejsce dla kominka jest najlepsze?

Oferujemy nie tylko fachowe doradztwo w salonie. Stawiamy na bezpośredni kontakt z klientem. Dlatego zawsze mogą zamówić Państwo zamówić wizytę naszego specjalisty, który przyjedzie na miejsce budowy.

Produkty

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

2. TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

3. Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe nie są prawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o.

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

c. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

a. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

b. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

c. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

d. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

e. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

f. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej...