Masz pytania? Zadzwoń +48 604 666 661Znajdź salon

Projektowanie

Służymy fachowym wsparciem. Nasi pracownicy to wykwalifikowana kadra, bazująca na doświadczeniu renomowanych firm. Wychodzimy naprzeciw ekologii i nowoczesnym rozwiązaniom.

Wybór kominka to trudna decyzja. Łączą się w niej nie tylko problemy związane z wizualnymi aspektami, ale także problemy techniczne i bezpieczeństwo. Dlatego od samego początki warto współpracować ze specjalistami z TiM Kominki. Oferujemy nie tylko fachowe doradztwo w salonie. Stawiamy przede wszystkim na bezpośredni kontakt z klientem, dlatego zawsze mogą Państwo zamówić wizytę naszego technika, który przyjedzie na miejsce budowy.

Zaprojektuj kominek z TIM KOMINKI

Dzięki kompleksowości naszych usług oraz towarzyszeniu klientom na każdym etapie budowy kominka nasze projekty nie tylko spełniają wymagania wizualne, ale i techniczne. Wizyty na budowie, rozmowy z klientem, wybór odpowiedniego wkładu stanowi fundament do stworzenia projektu odzwierciedlającego potrzeby przyszłego posiadacza kominka. Projekty tworzymy od podstaw, podczas stałego kontaktu z klientem, co zapewnia sukcesywne nanoszenie uwag, aby stworzyć kominek idealny – kominek spełniający oczekiwania klienta.

Dlaczego warto projektować z TIM Kominki?

  • otrzymasz wsparcie fachowca
  • profesjonalna wizualizacja
  • wizyta i pomiar u klienta

Zaprojektowaiśmy ponad 1000 kominków. Poznaj opinie klientów

Remontowaliśmy dom. Nasz stary i wysłużony kominek wymagał wymiany. Firma TiM Kominki nie tylko zadbała o dobór właściwego wkładu, ale i zaprojektowała dla nas nowoczesną i funkcjonalną zabudowę kominka. Zdecydowanie polecam!

Ewa z Nowego Sącza

Fachowa porada, przejrzysty kosztorys i umowa, do tego projekt kominka. Wszystko w jednym miejscu. Zawsze mogliśmy zadzwonić, zapytać o nurtujące nas problemy. Jeżeli chcesz zaoszczędzić czasu, pieniędzy i cieszyć się swoim kominkiem polecamy firmę TiM Kominki.

Paweł z Trzebini

Firma TiM Kominki pomogła mi zaprojektować kominek moich marzeń. Ciągły kontakt z projektantem, zestawianie moich pomysłów z kwestiami technicznym sprawiły, że mam kominek funkcjonalny, bezpieczny i dokładnie taki jaki chciałam!

Monika z Warszawy

Zapewniamy, że Twój projekt uwzględni

Twoje marzenia
Najnowsze technologie
Budżet
Najnowsze technologie
Wymogi ekologiczne
Szeroki wybór wkładów komikowych
Odpowiednią moc kominka
Styl
Czas realizacji

Zobacz nasze wybrane realizacje

Oferujemy nie tylko fachowe doradztwo w salonie. Stawiamy na bezpośredni kontakt z klientem. Dlatego zawsze mogą zamówić Państwo zamówić wizytę naszego specjalisty, który przyjedzie na miejsce budowy.

Masz projekt i chcesz wybudować kominek?

Przyjdź do nas, a dobierzemy wkład idealnie pasujący do Twojego projektu. Doradzimy także w kwestii materiałów potrzebnych do zabudowy. Sprawimy, że Twój kominek nie tylko będzie wyglądał tak jak tego pragniesz, ale będzie również bezpieczny.

Masz już kominek. Szukasz serwisu?

Wybór kominka i jego montaż to jedno. Jednak My dbamy o komfort naszych klientów przez cały okres użytkowania kominka. Zapewnia to nasz szeroko rozwinięty serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Masz inne pytania w sprawie kominków?

Nie bój się pytać. Jeżeli masz jakiś problem dotyczący kominków jesteśmy do Twojej dyspozycji.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

2. TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

3. Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe nie są prawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o.

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

c. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

a. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

b. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

c. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

d. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

e. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

f. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej...