Masz pytania? Zadzwoń +48 604 666 661Znajdź salon

Gastronomia

Gotuj razem z TiM Kominki

Piece do pizzy z serca toscani

Unistra czerpiąc wiedzę z tradycji i rękodzieła stworzyła, w samym sercu Tosacnii, nową linię pieców do pizzy, w której skład wchodzi 21 modeli.

Ulotka granpa do pobrania

Cennik Gi- metal2016

Cennik unistara

Zapisz

Zapisz

Piece chlebowe PANYOL

Piece Panyol przeznaczone są do użytku prywatnego, a także w branży gastronomicznej – pizzeriach i restauracjach. Klasyczne oraz designerskie wykonanie pieców sprostają wymaganiom każdego użytkownika.

Model 66

Ø wew. 66 cm
Ø zew. cm
0,34 m²
wys. wew. 34 cm
wys. zew. 50 cm
waga 515 kg

 

Model 83

Ø wew. 83 cm
Ø zew. cm
0,54 m²
wys. wew. 34 cm
wys. zew. 50 cm
waga 710 kg

Model 100

Ø wew. 100 cm
Ø zew. 121 cm
0,92 m²
wys. wew. 34 cm
wys. zew. 50 cm
waga 1000 kg

Model 120

Ø wew. 120 cm
Ø zew. 150 cm
1,13 m²
wys. wew. 44 cm
wys. zew. 59 cm
waga 1265 kg

PIECE DO PIZZY I GRILLE OGRODOWE

Futurystyczny styl oraz najwyższa jakość wykonania wyjątkowych i nowoczesnych grilli i pieców sprawi, że staną się one niepowtarzalną i funkcjonalną ozdobą każdego ogrodu. Realizacja nowej serii zachwyci każdego.

MORSO

Morso stworzył nową serię niesamowitych wyrobów żeliwnych. Najbardziej uderzającym z tych produktów jest piec do pizzy Forno, który ma oryginalny bulwiasty kształt, jest on w stanie upiec domową pizze lub pieczywa w ciągu
kilku minut. Z wkładką „grill toskański” piekarnik można przekształcić w grill.

CHAZELLES

Żeliwne grille ogrodowe Chazelles to seria małych i dużych grillów do samodzielnego montażu. Grille Chazelles posiadają najwyższej jakości ruszty INOX.

PIECE CHELBOWE CHAZELLES

Murowane piece chlebowe Chazelles to oryginalne rozwiązania do każdego pomieszczenia – mała architektura ogrodu czy kompozycja zabudowy kuchni stanowić będą estetyczne konstrukcje. Trwałe i odporne na niekorzystne działania zapewnią możliwość użytkowania przez długie lata.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

2. TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

3. Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe nie są prawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o.

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

c. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

a. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

b. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

c. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

d. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

e. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

f. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej...