Masz pytania? Zadzwoń +48 604 666 661Znajdź salon

Mapa strony

Wybierz jedną z poniższych kategorii aby zobaczyć listę podstron.

KOMINKI      
Budowa kominka System Varmsen   Charakterystyka  
Produkty Płyty
Klej
Impregnat
ISO Glue+
Wkręty TD
Kołki TDM
Base
FGM
Filler
DYE
PARGET
Kalkulator  
Film  
Porady    Wkłady kominkowe    
Budowa kominka    
Użytkowanie kominka    
Aranżacje    
Projektowanie kominków  Program Palette CAD    
Nasze projekty    
Wyceny kominków Wizyta fachowca    
Dlaczego warto?    
Kontakt    
Kalkulator    
Styl kominka Rustykalne    
Klasyczne    
Nowoczesne    
Kaflowe    
Rodzaje wkładów kominkowych Szyba prosta Fondis  
Varm  
Chzaelles  
Dreamfire  
Sparthem  
Hark  
Kalfire  
Verodesigne  
Lechma  
MCJ  
Kratki.pl  
Inne  
Szyba narożna Fondis  
Varm  
Chazelles  
Dreamfire  
Sparthrm  
Hark  
Kalfire  
Verodesigne  
Lechma  
MCJ  
Kratki.pl  
Inne  
Szyba vis a vis Fondis  
Varm  
Chazelles  
Dreamfire  
Spartherm  
Hark  
Kalfire  
Verodesigne  
Lechma  
MCJ  
Kratki.pl  
Inne  
Trzy szyby Fondis  
Varm  
Chazelles  
Dreamfire  
Spartherm  
Hark  
Kalfire  
Verodesign  
Lechma  
MCJ  
Kratki.pl  
Inne  
Szyba półokrągła Fondis  
Varm  
Chazelles  
Dreamfire  
Spartherm  
Hark  
Kalfire  
Verodesign  
Lechma  
MCJ  
Kratki.p  
Inne  
Szyba pryzmatyczna Fondis  
Varm  
Chazelles  
Dreamfire  
Spartherm  
Hark  
Kalfire  
Verodesign  
Lechma  
MCJ  
Kratki.pl  
Inne  
Nowości Fondis  
Varm  
Chazelles  
Dreamfire  
Spartherm  
Hark  
Kalfire  
Verodesign  
Lechma  
MCJ  
Kratki.pl  
Inne  

OGRZEWANIE

DGP

CHARAKTERYSTYKA

OPIS

 

RODZAJE

GRAWITACYJNE

TURBINA

SCHEMATY

 

MATERIAŁY

 

CMA

CHARAKTERYSTYKA

 

SCHEMATY

 

MATERIAŁY

 

H2O

CHARAKTERYSTYKA

UKŁAD OTWARTY

 

UKŁAD ZAMKNIETY

 

WKŁADY

CHAZELLES

 

VARM

 

LECHMA

 

KRATKI.PL

 

INNE

 

AKCESORIA

 

POMPY CIEPŁA

CHARAKTERYSTYKA

 

MATERIAŁY

 

WKŁADY KOMINKOWE

DREWNO

FONDIS

 

VARM

 

CHAZELLES

 

SPARTHERM

 

KRATKI.PL

 

LECHMA

 

INNE

 

GAZ

 

 

 

 

DREAMFIRE

 

VERO DESIGNE

 

KALFIRE

 

INNE

 

PELLET

WKŁADY

CHAZELLES

INNE

PIECE

CHAZELLES

MORSO

INNE

WODNE

CHAZELLES

 

VARM

 

LECHMA

 

INNE

 

NA WYMAMIAR

DREWNO

VARM

INNE

GAZ

TRAFOART

INNE

PIECE WOLNOSTOJĄCE

DREWNO

ŻELIWNE

MORSO

KRATKI.PL

INNE

STALOWE

MORSO

KRATKI.PL

INNE

NOWOCZESNE

TRAFOART

INNE

PELLET

MORSO

 

CHAZELLES

 

INNE

 

GAZ

TRAFOART

 

BIOPALIWO

KRATKI.PL

 

MCJ

 

TRAFOART

 

INNE

 

AKCESORIA

BIOPALIWO

ELEMENTY OZDOBNE

INNE

BIOKOMINKI

KRATKI.PL

MCJ

INNE

 

AKCESORIA

MORSO

ZESTAWY

KOSZE

NAWILŻACZE

PODSTAWY

INNE

KOMINY I PRZYŁĄCZA

KOMINY

SCANCORE

CHARAKTERYSTYKA

ELEMENTY SYSTEMU

INSTRUKCJA MONTAŻU

KALKULATOR

KOMINY LEKKIE

CHARAKTERYSTYKA

ELEMENTY SYSTEMU

INSTRUKCJA MONTAŻU

KALKULATOR

KOMINY DO GAZU

IZOLOWANY SYSTEM KOMINOWY (DUALINOX WG)

POWIETRZNO-SPALINOWY SYSTEM KOMINOWY DUASEL E.I.

PGI GAZ

PRZYŁĄCZA

WKŁADY KOMINKOWE

DREWNO

GAZ

PELLET

PIECE WOLNOSTOJĄCE

DREWNO

PELLET

GOTOWANIE

KUCHNIE

CHAZELLES

PANYOL PIECE CHLEBOWE

LACUNZA

GRILLE

CHAZELLES

MORSO

WKŁADY DO GRILLI

CHAZELLES

PIECE DO PIZZY

MORSO

NACZYNIA

MORSO

INNE

SERWIS

GWARANCYJNY

POGWARANCYJNY

PRZEGLĄD

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

2. TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

3. Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe nie są prawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o.

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

c. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

a. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

b. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

c. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

d. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

e. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

f. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej...