Masz pytania? Zadzwoń +48 604 666 661Znajdź salon

Jak być eko mając kominek?

Wydaje Ci się, że ekologia i posiadanie kominka nie mogą iść w parze? Nic bardziej mylnego! Kominek może być i jest ekologicznym źródłem ciepła. W Małopolsce od kilku lat coraz większą wagę przywiązuje się do walki ze smogiem i dbałości o czyste powietrze.  Zmieniają się przepisy, normy jakości paliwa i wymagania dotyczące kotłów i kominków. Producenci z branży kominkowej podążają za tym trendem, oferując nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które sprawdzą się w każdym domu czy mieszkaniu. Dzięki temu ci, którym zależy na środowisku i życiu w zgodzie z naturą, wcale nie muszą rezygnować z kominka. Także tego opalanego drewnem!

Kominki gazowe, elektryczne i biokominki – to rozwiązania, które cieszą się coraz większą popularnością wśród klientów salonów TiM Kominki. Stanowią doskonałą alternatywę dla tych tradycyjnych. W naszej ofercie znajdują się produkty takich marek jak Dimplex – jednego z największych na świecie producentów kominków elektrycznych. Z kolei kominki gazowe można wybierać wśród produktów firm takich jak Vero Design (projektowane również według wytycznych klienta) czy DreamFire. Ich wielką zaletą jest również nowoczesny design.

Biokominki to z kolei domena marki Infire, dostępnej w salonach TiM Kominki. Można je montować w tych miejscach, w których np. ze względów technicznych nie jest możliwa instalacja tradycyjnego kominka. Są łatwe w montażu i obsłudze, a przy tym pięknie się prezentują. Biokominki są opalane ekologicznym paliwem bioetanolowym, które nie wytwarza spalin, dymu ani innego przykrego zapachu. Dzięki temu nie potrzebują komina. Jedyne o czym trzeba pamiętać, to uzupełnianie płynu – i o tym, aby rozpalonego ognia nie pozostawiać bez opieki.

Nowoczesne ekologiczne rozwiązania można znaleźć także w produktach francuskiej firmy Fondis, która wprowadziła na rynek wiele innowacyjnych produktów, m.in.: kominki z pompą ciepła, szybę z pyrolizą czy podwójne izolacje wewnątrz wkładów.

Wbrew obiegowym opiniom także tradycyjny, opalany drewnem kominek, może być ekologiczny. Większość kominków dostępnych w salonach TiM Kominki spełnia najwyższe, polskie i unijne normy ekologiczne.

Doskonałym przykładem mogą być wyroby skandynawskiej firmy Morsø, uważanej za jednego z najlepszych specjalistów w branży kominkowej. Produkty tej marki mają tak dopracowany system spalania drewna, który sprawia, że piece Morsø są przyjazne dla środowiska i spełniają najbardziej restrykcyjne normy. Nowatorskie rozwiązania technologiczne charakteryzują także produkty niemieckiej marki Hark. To m.in. technika ekologicznego spalania (filtr emisji mikropyłów oraz CO) oraz niskiego zużycia opału, przy wysokiej sprawności.

Ważne jest, aby tradycyjny kominek eksploatować w odpowiedni sposób. Używać odpowiedniego drewna – liściastego, sezonowanego przynajmniej dwa lata, suchego, o niskim poziomie wilgotności, czy palić od góry, dzięki czemu z paleniska nie wydobywa się dym. Jeśli jesteśmy właścicielami starszego kominka, który nie spełnia norm ekologicznych, wskazane jest zainstalowanie specjalnego elektrofiltra, który ograniczy emisję zanieczyszczeń. Trzymając się tych podstawowych zasad, nie musimy się obawiać o to, że paląc drewnem w kominku szkodzimy naszemu otoczeniu.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

2. TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

3. Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe nie są prawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o.

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

c. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

a. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

b. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

c. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

d. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

e. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

f. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej...