Masz pytania? Zadzwoń +48 604 666 661Znajdź salon

Aktualności

Pobierz bezpłatny poradnik

Co oznacza skrót DGP? Jak poprawnie zamontować komin w ścianie? W jaki sposób wzmocnić podłoże pod paleniskiem? Na te i dziesiątki innych pytań odpowiada poradnik TiM Kominki przygotowany dla wszystkich, którzy chcą zamontować kominek w nowobudowanym domu.

Nowy katalog TiM Kominki

Jest przejrzysty, nowoczesny i bardzo inspirujący!

Sezon targowy: gdzie nas znajdziesz?

Wraz z ostatnimi dniami wakacji ruszył sezon targowy w branży kominkowej.

Wyprzedaż w TiM Kominki: nawet -40%!

Niezwykłe kominki gazowe DreamFire i solidne oraz eleganckie produkty francuskiej marki Fondis – w salonach TiM Kominki ruszyła czerwcowa wyprzedaż popularnych modeli wkładów! Przecena niektórych modeli sięga nawet 40%!

Wiosenne targi czas-start!

Wraz z nadejściem wiosny ruszył wiosenny sezon targowy.

Produkty z oferty TiM Kominki wyróżnione na targach

To były najcieplejsze targi mijającej zimy!

W trosce o czystsze powietrze

Każdy z nas ma wpływ na jakość powietrza w swoim otoczeniu, tylko nie każdy jest tego świadomy.

Wygraj nasz kalendarz na 2018 rok!

„Ciepło to uczucie” – hasło towarzyszące naszej firmie jest motywem przewodnim kalendarza na 2018 rok.

Przedstawiciele TiM Kominki na szkoleniu Unico

Na początku października firma Unico – uznany polski producent wkładów kominkowych wysokiej jakości – zorganizowała szkolenie produktowe. Na spotkaniu, które odbyło się w Miłomłynie na Mazurach nie zabrakło przedstawicieli firmy TiM Kominki.

Nowość! Sam zaprojektuj wymarzony kominek!

Pallete Cad – program do tworzenia projektów i rozplanowywania umiejscowienia kominków stosują na ogół architekci i branża budowlana. Dziś projektantem swojego kominka na stronie TiM Kominki może zostać każdy z nas - i do tego bezpłatnie!

Odblaski TiM dla bezpieczeństwa najmłodszych

Są sympatyczne, wesołe, kolorowe i mają bardzo ważne zadanie – przyczyniać się do zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszych. Mowa o odblaskowych kółkach oraz misiach z logiem TiM Kominki, które już trafiły do przedszkolaków i uczniów z Sądecczyzny.

Jak być eko mając kominek?

Wydaje Ci się, że ekologia i posiadanie kominka nie mogą iść w parze? Nic bardziej mylnego! Kominek może być i jest ekologicznym źródłem ciepła. W Małopolsce od kilku lat coraz większą wagę przywiązuje się do walki ze smogiem i dbałości o czyste powietrze.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informuję, iż:

1. Strony zgodnie oświadczają, iż zbieranie i przetwarzanie przez nie danych osobowych następuję wyłącznie w celu realizacji/wykonania zamówienia/usługi przez TiM Kominki Sp.z o.o.

2. TiM Kominki sp. z o.o.powierza dane osobowe innym podmiotom w celu reklamacji/wysyłki/wykonania usługi zapewniając, że dane osobowe przetwarzane są w sposób, który zapewnia ich należytą ochronę.

3. Pomioty, którym TiM Kominki Sp. z o.o. przekazuje dane osobowe nie są prawnione do dalszego powierzenia przetwarzanych danych osobowych przekazanych w ramach niniejszej umowy innym podmiotom, ani w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody TiM Kominki Sp. z o.o.

4. Strony zobowiązują się przy przetwarzaniu danych osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w tym każda ze stron:

a) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,

b) znajdujące się w jej posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa,

c) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danach osobowych przed ich udostępnianiem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za które odpowiada.

5. Strony zobowiązują się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, właściwymi przepisami prawa Uni Europejskiej i prawa krajowego, które chronią prawa osób, których prawa dotyczą.

6. Strona będąca administratorem danych zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę:

a. każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa, a szczególności przepisów postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufności wszczętego dochodzenia,

b. każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych,

c. każdym żądaniu otrzymania od osoby, której dane przetwarza, w szczególności żądaniu zaprzestania przetwarzania danych osobowych albo zmiany tych danych.

7. Strony określają następujący sposób przetwarzania danych osobowych:

a. przedmiotem przekazania są dane osobowe klientów TiM Kominki sp. z o.o.

b. celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość prawidłowego wykonania niniejszej umowy,

c. przetwarzane dane osobowe to: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, adres, dane rejestrowe działalności gospodarczej,

d. dane osobowe są przetwarzane wyłącznie na podstawie niniejszej umowy, co Strony uważają za udokumentowane polecenie administratora, zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. a) RODO

e. Strony zapewniają, że osoby do upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania ich w tajemnicy,

f. Strony zapewniają, że podejmują wszelkie środki wymagane na podstawie art. 32 RODO w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.

Więcej...